Antoni Prats Gràcia

SOBRE L'AUTOR

Va nàixer el 21/2/1946 a Sueca i resideix entre Dènia i L’Hospitalet del Llobregat

DESTINATARIS

Segon cicle d’ESO (14-16 anys)

Batxiller

Formació de Persones Adultes

DISPONIBILITAT

Total disponibilitat

TRANSPORT

Cotxe particular

BIOGRAFIA

Naix a Sueca (Ribera Baixa) el 1946, però la seua família es trasllada pocs anys després a Alzira (Ribera Alta), on transcorre la seua etapa escolar i juvenil. D’aquells anys són les primeres provatures literàries, aparegudes en publicacions periòdiques en castellà ciclostilades. Estudia Filosofia i Lletres a la Universitat de València. El 1969 es llicencia en Filosofia i el 1971 comença la tasca docent a l’Institut de Pego (Marina Alta), que continua, a partir de 1975 a Dénia (Marina Alta), finalment com a catedràtic de Llengua Literatura Castellanes a l’IES Maria Ibars, de la mateixa ciutat. El 1998 es doctora en Filologia Catalana amb una tesi sobre el rerafons ideològic en l’obra de Salvador Espriu. Durant els anys setanta i vuitanta col·labora com a ensenyant en els cursos de Llengua i Literatura Valencianes organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació i en les Escoles d’Estiu. Ha participat activament en la vida cultural; en l’actualitat, a través de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, del qual ha sigut president entre 1998 i 20l1, entitat editora de la Revista de Literatura L’Aiguadolç, que ell ha dirigit fins el 2012.

La seua trajectòria literària s’ha centrat en la poesia, tot i que ha publicat algunes narracions breus sota el pseudònim de Pere Peris i ha col·laborat en la premsa. Reculls de poemes seus són Epigrammata (1981), Cadells de la desfeta (1981), Dic el teu nom (1994), El barranc i el còdols (1995), Vora el silenci (1999), Solatges. Antologia (2000), Llibre de Benimaquia (2006), Baules (2006), L’esfinx (2008), La joia (2010), El llarg solatge. Antologia (2013) i Encara (2013).

Alguns dels seus poemes han estat sel.leccionats i traduïts a l’alemany per a l’antologia Iberia polyglotta (2006). També se’n troben en altres antologies, com A Alacant, els dimarts poètics de “La Naia” (19992) i Poetes del Sud (2004). Ha publicat traduccions de poemes de Paul Celan i de Reiner Kunze, i assajos, ressenyes i articles de crítica literària en nombroses miscel.lànies i revistes. Ha dedicat estudis i aproximacions a l’obra d’autors, de poetes sobretot, com Maria Ibars, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Joan Valls, Emili Rodríguez-Bernabeu, Lluís Alpera, Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Jaume Pérez-Montaner i, especialment, a la de Salvador Espriu, entre altres. Sobre aquest, de qui ja s’havia ocupat en estudis parcials, ha publicat el llibre Salvador Espriu o la fidelitat als orígens. Literatura i Pensament (1913). Darrerament (2018), s’ha editat un aplec de les seues columnes periodístiques sota el títol El nom i la cosa.

 

OBRES PUBLICADES

Obra poètica
1. Epigrammata, Ajuntament d’Ondara, 1981.
2. Cadells de la desfeta, en AA. DD., Premis “25 d’Abril”, Ajuntament de Benissa, 1981, pp. 49-61.
3. Dic el teu nom, Ed. Aguaclara, Alacant, 1994.
4. El barranc i els còdols, Ed. 3 i 4, València, 1995.
5. Vora el silenci, Ed. 7 i mig, Benicull de Xúquer, 1999.
6. Solatges (Antologia 1981-2000), Ed. 7 i mig, Benicull del Xúquer, 2001.
7. Baules, Editorial Moll, Palma de Mallorca, juny de 2006.
8. Llibre de Benimaquia, Editorial EL Tall, Palma de Mallorca, 2006.
9. L’esfinx, Editorial Bromera, Alzira, 2008.
10. La joia, Ed. Bromera, Alzira, 2010-10-09
11. Encara, Ed. Tabarca, Torrent, Sedaví, 2013.

Traduccions
1. Sols esfilagarsats (Faden sonne), de Paul Celan (Una selecció amb nota intriductòria), L’Aiguadolç núm. 14, 1991, pp. 67-78,
2. “Sons” (“Stimmen”), de Paul Celan, Diàfora núm. 2, 1996, pp. 27-29.
3. “Poemes” de Reiner Kunze, L’Aiguadolç núm. 33/34, 2007, pp. 165-170.

Assaig
El nom i la cosa, Col·lecció La Medusa, Edita Ateneu de Cultura Popular, L’Hospitalet del Llobregat, 2018.

Estudis de tema literari (selecció)
1. “Les opera prima de Manuel Joan i Arinyó”, La rella núm. 2, 1984, pp. 119-124.
2. “Aproximació a l’obra poètica de Maria Ibars”, L’Aiguadolç núm. 1, 1985, pp. 57-64.
3. “El nou tombant de Lluís Alpera”, L’Aiguadolç núm. 3, 1987, pp. 73-78.
4. “Joan Valls, poeta de la transcendència”, Canelobre núm. 17-18, 1990, pp. 173-178.
5. “El paisatge en l’obra narrativa de Maria Ibars”, L’Aiguadolç núm. 16-17, 1992, pp. 23-40.
6. “Pròleg” a Maria Ibars, Poemes de Penyamar, Ajuntament de Dénia, 1992, pp. I-IX.
7. “El ‘silenci’ en la poesia d’Emili Rodríguez-Bernabeu”, L’Aiguadolç núm. 18, 1993, pp. 39-58.
8. “Introducció” a Vicent Andrés Estellés, Llibre de Dénia, Ajuntament de Dénia, 1994, pp. I-XI.
9. “El pessimisme historicista en Salvador Espriu”, AA. DD., Actes del Desè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Frankfurt 18-25 de Setembre de 1994), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, pp. 155-163.
10. “La fidelitat als orígens en la poesia de Salvador Espriu”, AA. DD., Salvador Espriu, algunes cartes i estudis sobre la seva obra, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, pp. 151-160.
11. “La figura de l’àngel en la poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, AA. DD., Estudis de Llengua i Literatura Catalanes en honor a Joan Veny (II), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pp. 377-393.
12. “Salvador Espriu i la Generación del 98”, AA. DD., Ex nobili philologorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburstag, a cura de Dietrich Brieseneister i Axel Schönberger, Domus Editoria Europea, Berlín, 1998, pp. 143-153.
13. “Nota sobre la darrera poesia de Lluís Alpera”, L’Aiguadolç núm. 24, 1998, pp. 119-122.
14. “Bartomeu Rosselló-Pòrcel en el Purgatori espriuà”, AA. DD., Batomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet, a cura de Pere Rosselló Bover, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 119-137.
15. “Més enllà dels límits (Emili Rodríguez-Bernabeu: Dring)”, L’Aiguadolç núm. 26, Tardor 2000, pp. 149-153.
16. “L’enigma de la identitat personal en Salvador Espriu. La imatge en el mirall”, AA. DD., Literatura autobiogràgica. Història, memòria i construcció del subjecte, a cura d’Enric Balaguer i altres, Ed. Denes, València, 2001, pp. 341-356.
17. “Trets existencialistes avant la lettre en les primeres narracions de Salvador Espriu. Envers una visió tanatocèntrica”, AA. DD., Estudis de Llengua i Literatura catalanes, XLIII (Miscel.lània Giuseppe Tavani 2), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pp. 231-248.
18. “L’emprempta de l’existencialisme en Vicent Andrés Estellés”, L’Aiguadolç núm. 28/29, Tardor 2003, Institut d’Estudis de la Marina Alta, pp. 163-180.
19. “Salvador Espriu i Albert Camus: el crit de Sísif revoltat”, AA. DD.: Actes del dotzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2002), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003 (?), pp. 275-289.
20. “L’Existencialisme en la narrativa valenciana de postguerra. El cas de Josep Iborra”, L’Aiguadolç núm. 30, Primavera de 2004, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, pp. 65-70.
21. “‘Invitació al viatge’, un poema camusià de Joan Fuster”, AA. DD., Estudis de Llengua i Literatura catalanes, XLVIII (Miscel.lània Joan Veny), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pp. 281-290.
22. “La idea de poesia en E. Rodríguez-Barnabeu”, L’Aiguadolç núm. 31, Primavera 2005, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, pp. 35-43.
23. “Aproximació a la idea de poesia en Salvador Espriu”, I Simposi Internacional Salvador Espriu, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005, pàgs. 189-202.
24. “‘Hemeroskopîon’, un poema de Salvador Espriu”, AA. DD.: Actes del IV Congrés d’Estudis de la Marina Alta (2004), vol. II, Institut Alacantí de Cultura “J. Gil-Albert” i Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, 2007, pp. 67-74.
25. “La vocació costumista de Bernat Capó. L’empremta de Gabriel Miró” , L’Aiguadolç núm. 33/34, Tardor 2007, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, pp. 131-142.
26. “Aproximació a la trajectòria poètica de Jaume Pérez Montaner. Un diàleg entre Sísif i Narcís”, L’Aiguadolç núm 37-38, Tardor 2010, Institut d’Estudis C. De la Marina Alta, pp. 33-58.
27. “Introducció” a Salvador Espriu: Poemes i narracions (Antologia), a cura d’Antoni Prats, Ed. Bromera, Alzira, 2012, pp. 5-60.
28. Salvador Espriu o la fidelitat als orígens (Literatura i pensament), Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2013.
29. “La poesia d’Emili Rodríguez-Bernabeu”, pròleg a Emili Rodríguez-Bernabeu: Obra Poètica Completa, Ed. Institut Alacantí de Cultura, Alacant, 2017, pp. 7-30.
30 “Sobre els equívocs en la traducció literària. El cas del poema d’Espriu Cançó d’Albada. Recordant Goethe”, L’Aiguadolç núm. 47, pp. 51-60.

COL·LABORACIONS AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ

Setmanari “Canfali-Marina Alta”

“Xipreret” (L’Hospitalet del Llobregat)

OBRES TRADUÏDES

CELAN, Paul: “Sols esfilargasats (Faden sonne)”, [sel. i nota introductòria], L’Aiguadolç (Dénia), núm. 14, 1991, p. 67-78.
CELAN, Paul: “Sons (Sitimmen)”, Diàfora, núm. 2, 1996, p. 27-29.
KUNZE, Reiner: “Poemes”, L’Aiguadolç (Dénia), núm. 33-34, 2007, p. 165-170.

PREMIS LITERARIS

Premi de poesia “Vila d’Ondara”, Ajuntament d’Ondara (1980): Epigrammata.
Premi de poesia “25 d’Abril”, Ajuntament de Benissa (1981); Cadells de la desfeta.
Premi de poesia Festa d’Elx, Ajuntament d’Elx (1993): El barranc i els còdols.
Premi de poesia Jaume Bru i Vidal-Camp de Morvedre, Ajuntament de Sagunt (1998): Vora el silenci.
Premi d’assaig de temàtica literària Francesc Vila i Casas, Premià de Dalt (2001): Poesia i coneixement de Salvador Espriu.
Premi de poesia Bernat Vidal i Tomàs, Ajuntament de Santany (2006): Baules.
Premi Alfons el Magnànim València de poesia, Diputació de València (2008): L’esfinx.
Premi Ibn Jafadja, Ciutat d’Alzira (2009): La joia.
Premi de poesia Ciutat de Torrent (2013): Encara.

HIPERVINCLES MULTIMÈDIA (CRÍTIQUES LITERÀRIES, ENTRADA A LA VIQUIPÈDIA, PUBLICACIONS DIGITALS)

ABRAMS, Sam:
(2006) “Anys i paranys (Antoni Prats, Baules)”, Avui-Crítica (28-XII), p. 14.

ALONSO, Manel:
(2014) “Encara ens resten forces” (Antoni Prats, Encara), Sons de Xaloc.cat, 20-VII, p. 1.

ALPERA, Lluís:
(1981) “Comentari d’Epigrammata, d’Antoni Prats”, dins Antoni Prats, Epigrammata, Ajuntament d’Ondara, pp. 59-62. També en Lluís Alpera, Sobre poetes valencians i altres escrits, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990, pp. 91-95.
(1994) “Poètiques amagades (Antoni Prats, Dic el teu nom)”, Avui (Cultura), 8-IX, p. ?.
(2009) “L’experiència i l’aventura del coneixement” (Antoni Prats, L’Esfinx ), El País, 18-V (Quadern, p. 3).
(2010) “La fragilitat de la joia” (Antoni Prats, La joia), Levante, 8-X, (Postdata, p. 2).

BALAGUER, Enric:
(1996) “Nota sobre la darrera poesia d’Antoni Prats (Antoni Prats, El barranc i els còdols)”, L’Aiguadolç núm. 22, pp. 107-108.
(1999) “Notes ingràvides sobre la gravidesa”. Pròleg a Antoni Prats, Vora el silenci, Ed. 7 i mig, Benicull de Xúquer, 1999, pp. 7-9.

BERTOMEU, Josep:
(2011) “Antoni Prats. La joia”, Espai del Llibre núm. 13, p. 23.
(2014) “Dues visions sobre Salvador Espriu (Antoni Prats, Salvador Espriu o la fidelitat als orígens)”, Caràcters núm. 65, p. 45.

CAPILLA, Juli:
(2006) “Crònica d’una biografia (Antoni Prats, Baules)”, Levante-P.D. (3-XI), p. 5.
(2014) “El llegat del poeta (Antoni Prats, El llarg solatge)”, Levante-P.D. (21-III), p. 5.

CERDÀ SUBIRACH, Jordi:
(2013) “Pensament i literatura en Espriu: un itinerari forçós (Antoni Prats, Salvador Espriu o la fidelitat als orígens. Literatura i Pensament)”, Indesinender núm. 8, Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, Arenys de Mar, pp. 183-188.

ESCRIVÀ, M. Josep:
(2003) “Escollir versos com estripar fotografies (Antoni Prats, Solatges)”, Espai del llibre núm. 3, p. 18.

ESPINÓS FELIPE, XIMO:
(2002) “Literatura en valencià”, Canelobre núm. 47, Institut Alacantí de Cultura, pp. 203-212.

ESTEVE GUILLÉN, Anna /MARTÍNEZ-AMORÓS, Juli:
(2002) “Els escriptors valencians de les comarques alacantines”, Canelobre núm. 47, Institut Alacantí de Cultura, pp. 183-202.

FLUIXÀ, Josep Antoni:
(1986) “Literatura i escriptors a Alzira”, Associació Cultural d’Alzira (Butlletí intern) núm. 8, 1986, pp. 2-3.
(2010) “Antoni Prats i la plàcida joia de la maduresa”, en Antoni Prats, La joia, Ed. Bromera, pp. 7-13.

GARCIA GRAU, Manel:
(2003) “Els treballs i els solatges (Antoni Prats, Solatges)”, Avui-Cultura, 23-I, p. XIV.

GONZÁLEZ, Marisol:
(2002) “Viatge al fons de la paraula (Antoni Prats, Solatges)”, Lletres valencianes, núm. 8, pp. 74-75.

IBORRA, Josep:
(1991) “Cita de narradors: 9 narradors de la Marina Alta”, El Temps (28-I), p. 73.

JIMÉNEZ, Gràcia:
(2001) “Indrets de l’ànima (Antoni Prats, Solatges)”, Información (Arte y Letras) (24-I), p. 2; “Temps per a la lírica (Antoni Prats, Solatges)”, Levante (Posdata) (8-II), p. 3.

LLAVINA, Jordi:
(1993) “De nord a sud en la poesia valenciana (AA. DD., A Alacant. Els dimarts poètics de La Naia)”, Avui (22-VIII), p. 32.

LLOPIS, Tomàs:
(1995) “Les carícies dels noms (Antoni Prats, Dic el teu nom)”, L’Aiguadolç núm. 21, 1995, pp. 123-127.
(2001) “Introducció” a Antoni Prats, Solatges (Antologia 1981-2000), Ed. 7 i mig, Alzira.

LOZANO-SESER, Jovi:
(2010) “Antoni Prats, Poeta i President de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta”, MACMA, la guia cultural de la Marina Alta núm. 152, Novembre, pp. 43-44.

MIQUEL, Carme:
(2009) “Carme Miquel presenta L’esfinx, d’Antoni Prats”, L’Aiguadolç núm. 36, Tardor 2009, pp. 129-131.

MULET, Carles:
(2000) “Poesia a la ratlla de l’horitzó (Antoni Prats, Vora el silenci)”, Saó núm. 237, p. 54.
(2009) “Poesia recent. Antoni Prats: L’esfinx”, Espai del llibre núm.11, XIEC, p. 23.

NAVARRO, Alexandre: (2010) “La solidesa d’una veu (Antoni Prats, La joia)”, Lletres valencianes núm. 28, pp. 76-77.

PELLICER, M. Dolors: (2011) “Una invitació al gaudi i la reflexió (Antoni Prats, La joia)”, Caràcters núm. 56, p. 8.

PENYA, Vicent:
(2000) “Una veu peculiar i sòlida (Antoni Prats, Vora el silenci)”, Lletres valencianes núm. 1, p. XXI

RAMÍREZ, Eduard:
(2009) “Antoni Prats: L’esfinx”, L’illa núm. 50, Alzira, p. 26.
(2010) “Antoni Prats: La joia”, L’illa núm. 55, Alzira, p. 26.

RODRÍGUEZ-BERNABEU, Emili:
(1991) “Notícia literària d’Alacant”, Revista de Catalunya núm. 53, pp. 117-140.
(1994) “Introducció” a Antoni Prats, Dic el teu nom, Ed. Aguaclara, Alacant, pp. 7-14.
(1996) “Evocació i invocacions (Antoni Prats, El barranc i els còdols)”, Avui (Cultura), 7-XI, p. VIII.
(2000) “Miralls o miratges (Antoni Prats, Vora el silenci. 7 i mig. València, 1999)”, Avui (Cultura), 6-I, p. XV.
(2009) “A propòsit de L’esfinx” (Antoni Prats, L’esfinx. Ed. Bromera, Alzira, 2008)”, Caràcters núm. 48, pp. 36-37.
(2013) (2013) “L’obra poètica d’Antoni Prats”, en Antoni Prats, El llarg solatge (Antologia poètica), Editorial IECMA, Pedreguer, pp. 9-20.

RODRÍGUEZ-CASTELLÓ, Manel:
(2016) “Dins l’espill clapejat del temps” (Antoni Prats, Encara. Ed. Tabarca, Torrent, 2013), Saó núm. 414, p. 54.

ROIG, Josep Lluís:
(2007) “Dues maneres de mirar el món” (Antoni Prats, Baules i Llibre de Benimaquia), Caràcters núm. 40, p. 32.
(2009) “Sobre la vida i els seus peròs” (Antoni Prats, L’esfinx. Ed. Bromera, Alzira, 2008), Lletres Valencianes núm. 26, Tardor 2009, pp. 68-69.

SANSANO, Gabriel:
(2001) Diccionari de la Literatura Valenciana Actual (1968-2000), Institut Alcantí de Cultura.

VALLS, Joan:
(1981) “Proemi” a Antoni Prats, Epigrammata, Ajuntament d’Ondara, p. 5.

ZARAGOZÀ, Antoni:
(2014) “Enllà de la fidelitat als orígens” (Antoni Prats, Salvador Espriu o la fidelitat als orígens). Levante-P.D. (21-III), p. 5.

Viquipèdia-Antoni Prats

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
X

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca